DAFTAR PROFIL MUSHALLA

   

NO KAB/KOTA KECAMATAN NAMA MUSHALLA ID MUSHALLA TIPOLOGI ALAMAT LUAS TANAH STATUS TANAH LUAS BANGUNAN TAHUN BERDIRI JUMLAH SDM NO. TELP/HP KETERANGAN
JAMAAH IMAM KHATIB MUAZIN REMAJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. KAB. BATANG Bandar Mushalla Musholla SDN Bandar 03 02.3.14.25.02.000392 Mushalla Pendidikan DK Harjosari bandar 25 m2 SHM 25 m2 2015 16 - 30 1 - 1 - 081xxxx
2. KAB. BATANG Bandar Mushalla Musholla SDN Bandar 02 02.3.14.25.02.000391 Mushalla Pendidikan bandar 30 m2 SHM 30 m2 2010 16 - 30 1 - 1 - 081xxxxxxx
3. KAB. BATANG Bandar Mushalla Musholla SDN bandar 1 02.3.14.25.02.000390 Mushalla Pendidikan JLN bANDAR rT 01/rW 01 bANDAR 25 m2 SHM 25 m2 2015 31 - 50 1 - 1 - 081XXXXXX
4. KAB. BATANG Bawang Mushalla SMP N 03 02.3.14.25.05.000267 Mushalla Pendidikan DUKUH BARON, DESA PURBO, KEC. BAWANG, KAB. BATANG 30 m2 SHM 25 m2 2011 > 50 - - - -
5. KAB. BATANG Warungasem Mushalla Al-Hikmah 02.4.14.25.12.000185 Mushalla Perumahan Dk. Wates Rt 07 RW 05 Desa Terban Kec. Warungasem 160 m2 Wakaf 150 m2 1954 31 - 50 2 - 2 20
6. KAB. BATANG Warungasem Mushalla Al-Falah 02.4.14.25.12.000185 Mushalla Perumahan Desa Sijono RT 04 RW 02 kec. Warungasem 110 m2 Wakaf 110 m2 1982 31 - 50 2 - 2 10
7. KAB. BATANG Batang Mushalla As-Syifa 02.1.14.25.11.000326 Mushalla di tempat Publik Sambong Kebrok ( QIM ) Kelurahan Sambong 100 m2 Wakaf 100 m2 2017 16 - 30 - - 1 - Nama takmir Musholla Suparno
8. KAB. BATANG Bawang Mushalla MUSHOLLA "AL-IKHLAS" 02.4.14.25.05.000264 Mushalla Perumahan DK LOBANG 01/01 SANGUBANYU 120 m2 Wakaf 100 m2 2013 31 - 50 2 - - 100
9. KAB. BATANG Bawang Mushalla MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN 02.4.14.25.05.000263 Mushalla Perumahan DK LOBANG RT 01/ 01 SANGUBANYU 90 m2 Wakaf 72 m2 1990 31 - 50 5 - - 15
10. KAB. BATANG Bawang Mushalla MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN 02.4.14.25.05.000262 Mushalla Perumahan DK LOBANG RT 03/ 01 SANGUBANYU 80 m2 Wakaf 80 m2 1995 31 - 50 2 - - 10
 1 2 3 >  Last ›