Mushalla

BABUL JANNAH

  Mushalla Perumahan 

No. ID Mushalla

02.4.31.08.06.000042

Didirikan pada tahun 1989

Belakang BTN RT. 09 Kel. Marikurubu Ternate Tengah
Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
Maluku Utara

  Lihat Peta    Petunjuk Arah

0

-

-

5

Jumlah Pengurus

1

Jumlah Imam

0

Jumlah Khatib

1

Jumlah Muazin

0

Jumlah Remaja Masjid