Masjid

MIFTAHUL JANNAH

  Masjid Jami    Website

No. ID MASJID

01.4.26.19.02.000009

Didirikan pada tahun 1968

Dusun Lemahabang Desa Patoloan
Bone Bone, Kab. Luwu Utara
Sulawesi Selatan

  Lihat Peta     Petunjuk Arah

ppmmj@gmail.com

masjidmiftahuljannah.com

3

Jumlah Pengurus

3

Jumlah Imam

10

Jumlah Khatib

5

Jumlah Muazin

37

Jumlah Remaja Masjid