PEDOMAN PEMBINAAN REMAJA MASJID

By subdit kemasjidan | 19 Juni 2020 |

Remaja Masjid adalah Takmir Masjid dimasa depan, memerlukan pembinaan dan bimbingan dalam perkembangnnya. Taukah kamu Pedoman Pembinaan Remaja Masjid yang praktis??

Berikut ini Pedoman Pembinaan Remaja Masjid