Mushalla

AL-BAROKAH

  Mushalla Perumahan    Website

No. ID Mushalla

02.4.14.26.10.000003

Didirikan pada tahun 2006

Dukuh Keyudan RT 2 RW 2 Desa Ketanon Ageng
Sragi, Kab. Pekalongan
Jawa Tengah

  Lihat Peta    Petunjuk Arah

-

0

8

Jumlah Pengurus

1

Jumlah Imam

0

Jumlah Khatib

1

Jumlah Muazin

20

Jumlah Remaja Masjid