Mushalla

AS-SALAAM

  Mushalla Pendidikan    Website

No. ID Mushalla

02.3.20.01.13.000017

Didirikan pada tahun 2006

DUSUN SEMPARUK SUTRA RT 04 RW 02 DESA SEMPARUK
Semparuk, Kab. Sambas
Kalimantan Barat

  Lihat Peta    Petunjuk Arah

085246605560

0

0

8

Jumlah Pengurus

1

Jumlah Imam

0

Jumlah Khatib

1

Jumlah Muazin

0

Jumlah Remaja Masjid