Mushalla

AR-ROHMAN

  Mushalla Perumahan 

No. ID Mushalla

02.4.15.02.11.000115

Didirikan pada tahun 2017

SEROPAN 3 MUNTUK DLINGO BANTUL 55783
Dlingo, Kab. Bantul
D.I Yogyakarta

  Lihat Peta    Petunjuk Arah

0

-

-

3

Jumlah Pengurus

2

Jumlah Imam

1

Jumlah Khatib

1

Jumlah Muazin

11

Jumlah Remaja Masjid