Mushalla

AL- JAUSAQ

  Mushalla Pendidikan    Website

No. ID Mushalla

02.3.15.03.14.000050

Didirikan pada tahun 2020

Karanganyar Rt 05/05, Ngalang, Gedangsari
Gedangsari, Kab. Gunung Kidul
D.I Yogyakarta

  Lihat Peta    Petunjuk Arah

.

.

9

Jumlah Pengurus

1

Jumlah Imam

0

Jumlah Khatib

2

Jumlah Muazin

30

Jumlah Remaja Masjid